lektorka alkp
Skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti

Poplatok za skúšku

nečlen ALKP: 150 eur
člen ALKP: 100 eur

CHCETE ZÍSKAŤ KVALIFIKÁCIU LEKTOR?

Potrebujete formálny doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie lektorskej činnosti?

Potrebujete sa preukázať u zamestnávateľa alebo na úradoch certifikátom o lektorskej kvalifikácii?

CERTIFIKAČNEJ SKÚŠKY SA MÔŽETE ZÚČASTNIŤ, AK

young-man

máte lektorskú prax v rozsahu minimálne 5 rokov a prax zdokladujete


ALEBO

Na certifikačnú skúšku sa prihlásite:

Vyplnením ŽIADOSTI O VYKONANIE SKÚŠKY na overenie odbornej spôsobilosti v kvalifikácii Lektor  (stiahnuť pdf).

K žiadosti je potrebné priložiť:

  1. Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (stiahnuť pdf) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Potvrdenie o nadobudnutí lektorských zručností buď formou Overenej kópie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného kurzu Lektor, alebo preukázaním lektorskej praxe v rozsahu min. 5 rokov
  3. Overenú kópiu diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. Doklad o zaplatení poplatku

  chcem sa prihlásiť
vyplnte prihlasku

Čo je obsahom skúšky?

Skúška prebieha pred 4 člennou odbornou komisiou. Komisia plní úlohu účastníkov vzdelávania.

V teoretickej časti zodpoviete vyžrebovanú otázku z lektorských zručností.

V praktickej časti odovzdáte komisii vzor svojej lektorskej prípravy a predvediete samostatne pripravené lektorské vystúpenie.

U nás máte záruku kvality, pretože:

  • Sme oprávnená vzdelávacia inštitúcia poverená MŠVVaŠ SR na vykonávanie certifikácie a uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania.
  • Vykonávame certifikačné skúšky lektorov od roku 2015.
  • Overujeme odbornú spôsobilosť lektorov v súlade s kvalifikačným a hodnotiacim štandardom daným MŠVVaŠ SR.
  • Vydávame oficiálne osvedčenie o kvalifikácii Lektor.
  • Úspešných absolventov certifikačnej skúšky zapisujeme na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR do registra kvalifikovaných lektorov

POTREBUJETE PORADIŤ?

RADI BY STE S NAMI SPOLUPRACOVALI?

Sme tu pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.